Chladicí systém

Hlavním úkolem chladicího systému je udržení teploty motoru v optimálním rozsahu. Správná funkce chladicího systému je nezbytná k zajištění správného chodu motoru. V případě poruchy chladicího systému následuje prudké zvýšení teploty motoru, které může vést až k jeho přehřátí a zadření. Z druhé strany příliš nízká teplota systému zhoršuje proces spalování paliva. Nedokonalé spalování vede k emisi většiho množství škodlivých látek do ovzduší a ke zvýšení spotřeby paliva.
Našim zákazníkům nabízíme nejrůznější komponenty chladicího systému:
- chladiče,
- potrubí a hadice k rozvodu chladicí kapaliny,
- vodní čerpadla,
- ventilátory,
- termostaty,
- čidla a mnoho dalších.