Oprava startérů a alternátorů

Standardní repasování startéru nebo alternátoru spočívá v/na:

    - kompletní demontáži zařízení,
    - pečlivém vyčištění všech částí a dílů,
    - kontrole funkce všech dílů z mechanického i elektrického hlediska,
    - repasování nebo výměně dílů (v závislosti na opotřebení),
    - smontování a otestování správné funkce.