Průběžné opravy

Nezbytnou podmínkou úspěchu jakékoli firmy je dodržování smluvených termínů a lhůt. Velmi často nečekané poruchy strojů generují obrovské náklady na opravu stroje, ale také ztrátu spojenou s jeho prostojem. Čím déle je stroj mimo provoz, tím větší ztrátu způsobuje majiteli za neodvedenou práci.

Uvědomujeme si, jak důležité je dodržování termínů, a proto našim zákazníkům nabízíme i servisní služby. Zabýváme se průběžnými opravami stavebních strojů, ale také řešením velkých závad. Jsme vybaveni mobilním servisem, díky kterému jsme schopni odstranit závady přímo u zákazníka nebo na stavbě. Našimi zaměstnanci jsou zkušení profesionálové s velkými znalostmi v oblasti konstrukce stavebních strojů. Nabízíme příznivé hodinové sazby za služby našich techniků a jejich cestovní náklady.

Velmi důležitým prvkem vzájemné spolupráce je správná komunikace. Než servisní skupina vyrazí k zákazníkovi s cílem odstranění závady, dostává od obchodníků konkrétní pokyny. Díky dlouhodobé spolupráci naši obchodníci znají Vaše stroje. Známe historii Vašeho stroje i jeho závady, a všechny práce jsme schopni zpětně ověřit a analyzovat. Přesná a odborná příprava mechaniků před odjezdem k zákazníkovi má velký význam. Mechanici musí předvídat různé situace, které mohou v průběhu opravy nastat.

V případě jakýchkoli poruch neváhejte kontaktovat naše obchodníky. Rádi Vám poslouží odbornou radou i po telefonu, díky které mnohdy sami vyřešíte vzniklé potíže, bez nutnosti příjezdu našich mechaniků.